Název projektu: OPTIMALIZACE TECHNOLOGICKÉHO
POSTUPU VÝROBY OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027900

Cílem projektu je vypracovat optimalizovaný technologický postup pro výrobu ocelových zárubní umožňující reagovat na individuální požadavky jednotlivých zákazníků žadatele s důrazem na maximální zefektivnění celého výrobního procesu a eliminaci úzkých míst výroby.

Název projektu: ZKOUŠKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OCELOVÝCH DVEŘÍ PRO SPOLEČNOST MEGACORP

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016237

Zkoušky požární odolnosti ocelových falcových (polodrážkových) dveří.

Název projektu: ZKOUŠKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OCELOVÝCH DVEŘÍ PRO SPOLEČNOST MEGACORP VE ZKUŠEBNĚ FIRES

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020397

Cílem projektu je úspěšné provedení zkoušek požární odolnosti a vydání protokolů o zkouškách.

Název projektu: MEGACORP – VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝZVĚ 097

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012678

Cílem předkládaného projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců firmy MEGACORP prostřednictvím dalšího vzdělávání. Realizací projektu dojde mj. ke zvýšení potenciálu zaměstnanců a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.