Název projektu: ZKOUŠKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI OCELOVÝCH DVEŘÍ PRO SPOLEČNOST MEGACORP

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016237

Zkoušky požární odolnosti ocelových falcových (polodrážkových) dveří.